TERMENI DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE.

Acești termeni de utilizare descriu regulile pentru vizitatorii de pe acest website Medtronic. Acest website este deținut și operat de Medtronic. Medtronic este numele pe care îl utilizăm pentru a ne referi la întreaga noastră afacere, inclusiv Medtronic plc și orice alte companii controlate de aceasta, inclusiv filiale și afiliați, precum Covidien și Medtronic Minimed. Când utilizăm cuvintele „noi” sau „al nostru”, ne referim la Medtronic. Medtronic operează de asemenea și alte website-uri. Acești termeni de utilizare nu se aplică celorlalte website-uri ale noastre. Consultați termenii de utilizare postați pe aceste site-uri Medtronic atunci când le vizitați.

Acești Termeni de utilizare au fost actualizați ultima dată pe 15 decembrie 2016. Putem modifica acești Termeni de utilizare în orice moment. Vă rugăm să revizualizați Termenii de utilizare de fiecare dată când vizitați website-ul. Utilizând acest website, înseamnă că acceptați cea mai recentă versiune a Termenilor de utilizare.

APELAȚI 112 ÎN CAZ DE URGENȚĂ.

ACEST WEBSITE NU OFERĂ SFATURI MEDICALE. ÎN CAZUL ÎN CARE CONSIDERAȚI CĂ AVEȚI O URGENȚĂ MEDICALĂ, SUNAȚI-VĂ MEDICUL SAU APELAȚI IMEDIAT 112.

DESPRE INFORMAȚIILE DE PE ACEST WEBSITE. Mare parte din informațiile de pe acest website se referă la produsele și serviciile oferite de Medtronic. Materialele de pe acest website sunt doar pentru informarea dvs. educativă generală. Informațiile pe care le citiți pe acest website nu pot înlocui relația pe care o aveți cu medicul dvs. Medtronic nu practică medicina și nu oferă servicii sau sfaturi medicale, iar informațiile de pe acest website nu trebuie considerate sfaturi medicale. Consultați întotdeauna medicul dvs. pentru diagnostic și tratament.

Informațiile cu privire la sănătate se modifică rapid. De aceea, este cel mai bine să confirmați informațiile cu medicul dvs.

Acest website conține informații despre produsele și terapiile aprobate și avizate pentru a fi utilizate în România și sunt destinate persoanelor care locuiesc în România. Dacă locuiți în afara României, este posibil să vedeți informații pe acest website despre produse sau terapii care nu sunt aprobate sau comercializate în țara dvs.

DREPTURILE NOASTRE DE AUTOR ȘI MĂRCILE COMERCIALE. Materialele de pe acest website ne aparțin sau ne sunt licențiate. Materialele sunt protejate prin legile drepturilor de autor din Statele Unite și din străinătate. Există câteva reguli importante cu privire la copierea acestor materiale. Puteți trimite prin e-mail, descărca sau imprima copii ale materialelor de pe acest website, dar numai pentru uz personal, necomercial. Când trimiteți prin e-mail, descărcați sau imprimați o copie a materialelor de pe acest website, trebuie să includeți de asemenea toate drepturile de autor și notificările care sunt cuprinse în materiale, inclusiv notificarea cu privire la drepturile de autor din josul paginii.

Deținem de asemenea numele pe care le utilizăm pentru produsele și serviciile noastre de pe acest website, iar aceste nume sunt protejate prin legile mărcilor comerciale din Statele Unite și din străinătate. Simbolul ® după un nume de pe website-ul nostru indică faptul că marca comercială a fost înregistrată în Statele Unite. Simbolul TM după un nume de pe website-ul nostru indică faptul că este o marcă comercială neînregistrată. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor acestora.

Pot exista reguli speciale pentru utilizarea materialelor oferite în anumite secțiuni ale acestui website. Aceste reguli speciale vor fi postate în apropierea materialelor.

Dacă utilizați materialele sau mărcile comerciale într-un mod care nu este în mod clar permis de acești Termeni de utilizare, încălcați acordul cu noi și puteți încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi. În acest caz, vă revocăm în mod automat permisiunea de a utiliza acest website. Drepturile de proprietate asupra materialelor rămân la noi sau la autorii materialelor cuprinse pe acest website. Toate drepturile care nu sunt acordate explicit sunt rezervate.

LINKURI CĂTRE ACEST WEBSITE ȘI UTILIZAREA MĂRCILOR MEDTRONIC. Prin prezenții termeni, primiți o licență neexclusivă, limitată și revocabilă de a utiliza linkuri către acest website. Medtronic își rezervă dreptul de a revoca această licență la modul general sau dreptul dvs. de a utiliza anumite linkuri, în orice moment. Dacă Medtronic revocă această licență, sunteți de acord să înlăturați și să dezactivați orice și toate linkurile dvs. către acest website imediat.

Sunteți de acord să nu afișați linkul către acest website într-o manieră în care să fie asociat cu publicitate sau să pară o sponsorizare din partea oricărei organizații, produs sau serviciu. Sunteți de acord că linkul nu va apărea pe un website pe care o persoană rezonabilă îl poate considera obscen, defăimător, hărțuitor, foarte ofensator sau malițios. În nici un caz nu puteți „încadra” acest website sau orice parte a conținutului sau copia secțiuni din acest website pe un server. Sunteți de acord să nu afișați și să nu utilizați logo-ul sau marca comercială Medtronic în nici un mod, fără acordul nostru prealabil în scris.

LINKURI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI. Acest website poate conține linkuri către alte website-uri care nu sunt operate de Medtronic. Oferim aceste linkuri pentru conveniența dvs., dar nu revizuim, nu controlăm și nu monitorizăm materialele de pe nici un alt website. Aceste website-uri pot conține informații despre utilizări ale unor produse sau terapii Medtronic ce nu au fost aprobate în Statele Unite. Nu controlăm și nici nu sprijinim acest tip de informații. Nu suntem responsabili pentru performanța acelor website-uri, nici pentru afacerile dvs. cu acelea. Utilizarea altor website-uri de către dvs. este supusă termenilor de utilizare ai acelor website-uri, inclusiv politicilor de confidențialitate ale acelor website-uri.

FEEDBACKUL DVS., COMENTARII ȘI IDEI. Deși suntem încântați să primim feedback, idei și comentarii din partea vizitatorilor de pe acest website, dorim să înțelegeți că orice informații pe care le furnizați prin intermediul acestui website vor fi considerate nepersonale, neconfidențiale și neprotejate prin drepturi de proprietate (cu excepția informațiilor personale, așa cum este definit acest termen în Declarația noastră de confidențialitate). Dacă ne transmiteți orice idei, informații, concepte, know-how sau tehnici sau materiale prin intermediul acestui website, în acest mod acordați Medtronic licența nelimitată, scutită de redevențe, irevocabilă, de utilizare, reproducere, afișare, desfășurare, modificare, transmitere și distribuire a acestora în orice mediu, și sunteți de acord că Medtronic are libertatea de a le utiliza în orice scop.

FĂRĂ GARANȚII. TOT CONȚINUTUL DE PE ACEST WEBSITE VĂ ESTE OFERIT „CA ATARE”, „CA FIIND DISPONIBIL”. MEDTRONIC DECLINĂ TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, FIE EXPLICITE SAU IMPLICITE, STATUTARE SAU INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CONFORMARE FAȚĂ DE UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. MEDTRONIC NU OFERĂ NICIO GARANȚIE PENTRU PRECIZIA, INTEGRALITATEA, ACTUALITATEA SAU FIABILITATEA ORICĂRUI CONȚINUT DISPONIBIL PE ACEST WEBSITE.

MEDTRONIC NU AFIRMĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI. SUNTEȚI RESPONSABIL PENTRU LUAREA TUTUROR MĂSURILOR DE PRECAUȚIE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ORICE CONȚINUT PE CARE ÎL PUTEȚI OBȚINE DE PE ACEST WEBSITE ESTE FĂRĂ VIRUȘI ȘI FĂRĂ ALTE CODURI INFORMATICE CARE POT FI DISTRUCTIVE.

Unele state nu permit limitări sau garanții implicite, astfel încât este posibil ca una sau mai multe limitări din cele menționate mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI MEDTRONIC, NICI ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU COMPANIE ASOCIATĂ CU MEDTRONIC NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ REZULTATĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA ACEST WEBSITE SAU MATERIALELE DE PE ACEST WEBSITE. ACEASTĂ PROTECȚIE ACOPERĂ PLÂNGERILE BAZATE PE GARANȚIE, CONTRACT, PREJUDICII, RĂSPUNDERE STRICTĂ ȘI ORICE ALTE TEORII LEGALE. ACEASTĂ PROTECȚIE INCLUDE MEDTRONIC, OFIȚERII ACESTEIA, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII ȘI FURNIZORII MENȚIONAȚI PE ACEST WEBSITE. ACEASTĂ PROTECȚIE ACOPERĂ TOATE PIERDERILE, INCLUSIV ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE PUNITIVE, EXEMPLARE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCIDENTE, SPECIALE, DIRECTE SAU INDIRECTE, VĂTĂMARE PERSONALĂ/UCIDERE DIN CULPĂ, PIERDEREA PROFITULUI SAU DAUNE REZULTATE DIN PIERDERI DE DATE SAU ÎNTRERUPERI ALE AFACERII.

ALTE REGULI CU PRIVIRE LA ACEST WEBSITE. Pe lângă regulile cuprinse în acești Termeni de utilizare și în Declarația de confidențialitate, puteți fi supus unor termeni adiționali care vi se pot aplica atunci când accesați anumite servicii sau materiale din anumite secțiuni de pe acest website, de exemplu atunci când achiziționați servicii sporite sau când urmați un link de pe acest website. Vă rugăm să citiți Declarația noastră de confidențialitate pentru a afla cum protejăm și utilizăm informațiile adunate prin intermediul acestui website.

Obligațiile dvs. în cadrul acestei secțiuni și în secțiunile denumite „Feedbackul dvs.”, „Fără garanții” și „Limitarea răspunderii” vor rămâne valabile după expirarea acestor Termeni de utilizare.

Dacă orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este declarată invalidă de orice instanță competentă, invaliditatea acelei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni de utilizare, care vor rămâne în vigoare. Nici o renunțare la nici un Termen de utilizare nu va fi considerată o renunțare repetată sau continuă a acestui termen sau condiție sau a oricărui termen sau condiții.

Dacă încălcați acești Termeni de utilizare sau Declarația de confidențialitate într-un mod în care afectează alte persoane, sunteți de acord că Medtronic nu este răspunzător în nici un fel pentru dauna provocată.

Utilizând acest website, sunteți de acord că singura instanță competentă și singurul loc de judecată pentru orice dispută cu Medtronic sau legată în orice mod de utilizarea dvs. a acestui website sunt instanțele din România. În plus, sunteți de acord și consimțiți la exercitarea competenței personale în aceste instanțe, în conexiune cu orice dispută ce implică Medtronic sau afiliații, angajații, ofițerii, directorii, agenții sau furnizorii acesteia.

Acești Termeni de utilizare sunt guvernați de legile naționale substanțiale ale României, fără legătură cu principiile privind conflictul de legi.

ÎNTREBĂRI, COMENTARII ȘI NOTIFICĂRI. Medtronic vă poate transmite notificări prin intermediul poștei electronice, prin notificare generală pe acest website sau prin comunicare scrisă trimisă prin First Class U.S. Mail la adresa dvs. înregistrată la Medtronic. Dvs. puteți trimite o notificare către Medtronic utilizând funcția Contactați-ne

Când discutați cu medicul dvs., vă recomandăm să utilizați acest document care vă va servi drept ghid în cadrul conversației

Când discutați cu medicul dvs., vă recomandăm să utilizați acest document care vă va servi drept ghid în cadrul conversației